Organisatie

 

Archikidz Rotterdam wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers. Naast het bestuur zijn er organisatievrijwilligers die het evenement organiseren. Op de dag van het evenement zelf worden de kinderen begeleid door professionele architecten (‘dagarchitecten’) en vrijwilligers voor hand- en spandiensten (‘dagvrijwilligers’).

ANBI
Stichting Archikidz Rotterdam wordt geheel gefinancierd door sponsoren, fondsen en donaties. Zonder deze steun heeft Archikidz geen enkel bestaansrecht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het door sponsoren, donateurs en eigen initiatieven verkregen vermogen wordt volledig ingezet voor activiteiten die in het verlengde staan van de stichtingsdoeleinden: het organiseren van architectuurworkshops voor kinderen. De stichting beheert haar vermogen via een minimaal drietallig bestuur. Het bestuur zorgt voor de financiële continuïteit en houdt controle over de kosten en baten. De organisatie is volledig zelfsturend en de vrijwilligers in de organisatie ondersteunen elkaar bij de uitvoering. Stichting Archikidz Rotterdam is aangemerkt als culturele ANBI.

Bestuur Archikidz Rotterdam
Jeroen Landman (penningmeester)
Dirk van Peijpe (voorzitter)
Linde Elsinga (vice-voorzitter en secretaris)
Gerline Bax (algemeen bestuurslid)
Tim Leus (algemeen bestuurslid)
Helen Zhang (algemeen bestuurslid)

Stichting Archikidz Rotterdam

Voor meer gedetailleerde informatie en/of documentatie over onze organisatie en beleid kunt u contact opnemen via info@archikidzrotterdam.com